Türkiye’nin En İtibarlı Meslekleri

Türkiye’nin En İtibarlı Meslekleri Açıklandı

Beyazıt Kartal 

 

      

En son 5 yıl önce gerçekleştirilen Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Meslekler Araştırması güncellendi ve bir kez daha Türkiye'nin en çok itibarlı ve en az itibarlı mesleklerini ortaya koydu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Lütfi Sunar tarafından gerçekleştirilen Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Meslekler Araştırması’nın 2020 sonuçları yayınlandı. 26 ilde 2 bin 711 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmeler ile şekillenen araştırmada 133 farklı mesleğe, 1 ila 100 arasında itibar puanı verildi.

 

Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Meslekler Araştırması’nın 2020 sonuçları, aynı araştırmanın beş yıl önceki sonuçları ile de karşılaştırıldı ve böylece mesleklerin son beş yıl içinde nasıl bir itibar kaybı/kazanımı yaşadıkları ortaya konuldu. Ayrıca araştırmaya göre Türkiye’deki çalışanların yüzde 71’i, işinin değerine uygun olduğunu düşünüyor.

 

meslekler

 

Türkiye’nin en itibarlı 10 mesleği

Tıp doktorluğu

Hakimlik

Üniversite profesörlüğü

Pilotluk

Büyükelçilik

Valilik

Diş hekimliği

Yüzbaşılık

Generallik

Avukatlık

Türkiye’nin en az itibarlı 10 mesleği

Ütücülük

Ayakkabı boyacılığı

Çöpçülük

Seyyar satıcılık

Kapıcılık

Falcılık

Gündelik temizlikçilik

Hamallık

Düzensiz işlerde işçilik

Dansözlük

Mesleklerin itibar sıralaması en itibarlı meslekler Türkiye'de en itibarlı meslekler

2020 sonuçları ile 2015 yılında yapılan araştırmanın sonuçları incelendiğinde milletvekilliğinin 11 sıra, belediye başkanlığının 5 sıra, muhtarlığın 25 sıra, Kasiyerliğin 16 sıra, büro elemanlığının 20 sıra, sekreterliğin 27 sıra, resepsiyonistliğin 14 sıra, stüdyo fotoğrafçılığının da 21 sıra yükseldiği görülüyor.

 

Aynı karşılaştırmada yerini kaybeden mesleklere baktığımızda ise bir önceki araştırmada 4. sırada yer alan öğretmenliğin 10 sıra, eczacılığın 13 sıra, maden işçiliğinin 46 sıra, çiftçiliğin 43 sıra, imamlığın 37 sıra, mandıracılığın 34 sıra, vinç operatörlüğünün ise 31 sıra gerilediğini  farklı meslekler görüyoruz.

 

Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Meslekler Araştırması 2020, farklı cinsiyetlerin mesleklere bakış açısını da ortaya koyuyor. Zira kadınlar; psikologluk, milletvekilliği, aktristlik, müzisyenlik, astsubaylık ve avukatlık gibi mesleklere erkeklere oranla daha yüksek puanlar verirken erkekler; ayakkabı boyacılığı, hamallık, vinç operatörlüğü, futbolculuk, imamlık gibi mesleklere kadınlardan daha fazla puan verdi.

Araştırmaya göre Türkiye’deki çalışanların yüzde 71’i yaptıkları işin değerlerine uygun olduğunu; yüzde 70’i ise çalışmasının iş yerinde takdir gördüğünü düşünüyor. Bununla birlikte katılımcıların yarısı işinin sağlığını olumsuz etkilediğini, yüzde 61’i de işini sadece para için yaptığını ifade etti.

--> -->