Проверяем знание употребления основных падежей в несложных предложениях, рассчитанных на начальный уровень.

 

1.
_________ kapat. Saat çok geç.
2.
Film _____________başlıyor.
başlamak - начинаться
3.
Ali _________ binmiyor.
4.
________________sonra konsere mi gidiyorsun?
5.
_____ kopya çekme.
6.
Bu ________ seyretme. O çok kötü.
7.
Saat ______ önce gel.
8.
Saat ______ sonra gel.
9.
_______ saat sonra gel. Ali Bey müsait değil.
10.
_____________mı çalışıyorsunuz?
11.
Şu ____ değiştir.
12.
Bu kelimeleri ________ çeviriyoruz.
13.
Derstesin. _________kapat.
14.
Ahmet hasta. _________ rahatsız etme.


hasta - больной/ная
rahatsız etmek - беспокоить
15.
Hemen __________ara!
16.
Bu _________________Ali’ye götür.
17.
Türkçen zayıf. ___________git.
Türkçen - твой турецкий
zayıf -зд. слабый
18.
_________________git ve orada spor yap.
19.
Hastasın. Bugün ________________kalkma.
20.
O mağazada çok güzel telefonlar var. _______ bak.
21.
Orada bir yer var. ________otur.
22.
14'de toplantı var. ______ önce gel. Bir saat yeter bize.

toplantı - собрание
yeter - хватит/будет достаточно.
23.
– ‘İşte kuzu kuzu geldim….’
– Ali ____________mı dinliyor?
24.
Siz _____________anlıyor musunuz?
25.
Ofise __________________önce git.
26.
Neden ___________kızıyorsun?
27.
Ali _________bir şey söylüyor. Onu dinle.
28.
____________ne istiyorsunuz?
29.
Olga Hanım ______ çok az ödev veriyor.
30.
Beş ______________sonra gel. Şimdi müsait değilim.
--> -->