Замените указанные в окошках формы на усилительные, вписав новые формы. Проверьте себя, выполнив все задания. 

1. Baharı cennettir, yazı .

2. - Her şey tamam mı?
- Her şey .

3. Onun için bir hayat başlamıştı.

4. Güzel bir doğa ve hava içinde yürümek veya koşabilmek ne büyük bir nimet?

5. — Büsbütün haksız mı?
— Yerine göre... işine göre... çağına göre... düşünülürse... Evet!

6. Böylesine dönmenize şaşıyorum.

7. Yaşama sevinciyle .

8. Kömürden olmuş yüz.
kömür - уголь

9. Sıcak olacağı .

10. Şurada caddenin ortasına yatasım geliyor.

11. Onsuz âdeta bu ev.
âdeta - почти́ [что], пря́мо [-таки]

12. ' adam oldunuz, hâlâ...' diye başlayan nutuklarını az mı dinledik?

13. Kadının sesini tanıyınca oldu. Bu Ellen'in sesi idi.

14. Halamın yüzü .

15. Dudakları da kurumuştu, ağzı da .

16. Ali, “Ölünce kendimizi bilmeyiz,” demişti, ben “Nasıl yani?” diye sormuştum. “,” diye cevap vermişti.

17. Üstünde dolaştığımız dünya aynı, ama yaşadığımız hayat .

18. Gözlerinin rengini iyice ortaya çıkaran mavilikte bir tişört giymiş.

19. Dedesi salonda oturuyordu: sanki sopa yutmuş gibi oturuyordu.

20. Altın ile zor alınan şey verilir mi?

--> -->